Електро-Захід Електро Захід Українська Русский English

DK Elektro-Zahid

Elektro-Zahid

Witamy na oficjalnej stronie internetowej «DK Elektro-Zahid».

Nasz zesp?? posiada wieloletnie do?wiadczenie w sprzeda?y urz?dze? przemys?owych. W 2008 roku powsta?a firma «DK Elektro-Zahid», kt?ra prowadzi kilka miejsc pracy, z kt?rych najwa?niejszym jest

Sprzeda? urz?dze? przemys?owych:

* przemys?owe wentylatory i pompy,
* kablowo-przewodnik produkty,
* transformatory, wibratory,
* falowniki,
* kontakt ?elazna,
* urz?dzenia elektryczne,
* stacji sterowania i zabezpieczania silnik?w elektrycznych i pomp.

«DK Elektro-Zahid» oferuje Pa?stwu wzajemnie korzystna wsp??prace!

Naszym g??wnym celem jest kompleksowe rozwi?zanie zada? automatyzacji proces?w technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych krajowych i ?wiatowych osi?gni?? i technologii.

G??wni partnerzy «DK Elektro-Zahid» - najwi?ksi krajowi producenci urz?dze? przemys?owych. Produkty wytwarzane z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie proces?w na wsp??czesnym rynku krajowym i importowym sprz?cie. Nasze mo?liwo?ci oraz zdobyte do?wiadczenie, pomog? Pa?stwu w rozwi?zywaniu z?o?onych problem?w.

Na stronie internetowej mo?na zapozna? si? z asortymentem produkt?w «DK Elektro-Zahid», technicznymi i funkcjonalnymi towar?w, z aktualnymi cenami, promocjami i nowymi propozycjami.
Jeste?my otwarci na nowe mo?liwo?ci. Do??cz do nas!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

You are here: Home